Thursday, 29 November 2012

Video Pesta Kuih Bulan

 
Video kartun yang menunjukkan perayaan Pesta Kuih Bulan bagi kaum Cina.

Utama

UTAMA:

   Malaysia terletak di Asia, ia dibahagikan kepada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, dimana Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak dipisahkan oleh laut Cina Selatan. Jiran-jiran Malaysia adalah Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina .

   Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Kaum-kaum utama di Malaysia termasuklah Kaum Melayu, Kaum Cina dan Kaum India.
                                                   

Dibawah menunjukkan carta pie bagi banci yang dijalankan pada Tahun 2010 untuk menunjukkan bilangan populasi di Malaysia serta agama-agama yang dianuti oleh penduduk di Malaysia.